Mzdy a personalistika je podstatná súčasť každého podnikania

Každé jedno podnikanie sa skladá z niekoľkých základných súčastí, ktoré je potrebné riadiť a rozvíjať, bez toho by podnikanie nefungovalo. Jednou z takýchto častí sú aj mzdy a personalistika. Kým mzdy zahŕňajú výplaty zamestnancov za určité obdobie, personalistika je o niečo širší pojem. Ide totiž o celý proces zahŕňajúci všetko od získavania zamestnancov až po ukončovanie ich pracovného pomeru. Medzi tým sa nachádza riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Ako efektívne riadiť oblasť miezd a personalistiky? 

 

Čím sa zaoberajú zamestnanci pracujúci v oblasti miezd a personalistiky?

Mzdy a personalistika sú v každej firme
Piliére mzdy a personalistiky

Zamestnanci na oddelení personálnych záležitostí sa zaoberajú najmä zamestnancami a všetkým, čo sa ich týka. Ich náplňou práce sú tri základné oblasti, ktoré sa môžu zdať ako veľmi úzko zamerané, no obsahujú v sebe naozaj široké spektrum personálnych záležitostí. Mzdy a personalistika je oblasť, ktorú je potrebné chápať komplexne a správny personalista by mal mať základy v oblasti psychológie, práva, sociológie i pedagogiky. Poďme sa teda pozrieť na oblasti, ktoré v sebe mzdy a personalistika zahŕňajú:

–          Personálna administratíva – ide najmä o evidenciu zamestnancov a prácu s citlivými údajmi. Zaraďujeme sem tiež pracovnú zmluvu, ktorá je základom pracovnoprávneho vzťahu.

–          Mzdy zamestnancov  – sem patrí hlavne odmeňovanie zamestnancov, motivačná zložka, fond pracovného času a podobne.

–          Riadenie ľudských zdrojov – z oblasti miezd a personalistiky je táto súčasť tou najširšou a najobsiahlejšou zo všetkých. Sem môžeme zaradiť napríklad organizačnú štruktúru, popis jednotlivých pracovných miest, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, rôzne sociálne programy a benefity pre zamestnancov a podobne. 

 

Ako sa zlepšiť v oblasti miezd a personalistiky?

Mzdy a personalistika sú oblasť podnikania, ktorá je naozaj atraktívna už pre študentov vysokých škôl. Mnohí z nich sa po ukončení štúdia v tejto oblasti nájdu, no je potrebné sa neustále vzdelávať. Ak so mzdami a personalistikou nemáte takmer žiadne skúsenosti, no napriek tomu by ste sa tejto oblasti chceli venovať, máme pre vás jeden tip. Čo tak navštíviť kurz, na ktorom vás naučia všetko podstatné? Takéto kurzy sú naozaj intenzívne a naučíte sa základy, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Po absolvovaní kurzu získate prehľad v mzdách a personalistike a rozšírite si vaše obzory. 

Mzdy a personalistiku ako na dlani nájdete na našej webovej stránke https://www.easystart.sk/.