Akú službu nám vedia poskytnúť solárne panely

Slovné spojenie solárne panely ste už určite zachytili. Kým pred 10 až 20 rokmi sme solarne panely videli najmä na strechách rodinných domov či hotelov počas letnej dovolenky v stredomorských krajinách, zmenou klímy a narastajúcim počtom slnečných dní v roku sa táto technológia získavania energie čoraz viac rozširuje aj do našich zemepisných šírok. Funkciou solárnych panelov je zachytávanie slnečnej energie, najčastejšie bývajú umiestnené práve na strechách budov, s jej následnou transformáciou na elektrickú energiu. Hlavnou výhodou sú predovšetkým náklady, pri akých je táto energia získavaná. Vstupné náklady sa môžu javiť trochu vyššie, no vo väčšine prípadov si tento systém žiadne iné náklady nevyžaduje. Platí teda pravidlo, že čím dlhšie solárne panely využívame, tým nižšie sú prepočítané náklady na jeden získaný kilowatt. Solárne kolektory poznáme v dvoch základných variantoch, pričom známejším sú práve panely, ktoré pripomínajú ploché tabule. Druhým, v praxi menej sa vyskytujúcim variantom, sú solárne trubice. 

Na čo môžeme využiť solárne panely? 

 

Solarne panely vo svete
Využitie solárnych panelov

Praktické využitie solárnych panelov môže byť napríklad na ohrievanie vody. Pripomenieme skutočnosť, že panely nepracujú samostatne, ale sú súčasťou celého solárneho systému. Medzi ďalšie komponenty tohto systému patrí zásobníkový ohrievač a regulácia. No a keďže kvôli občasným výkyvom počasia, myslíme tým prívalové dažde či snehové búrky, nemôžu zabezpečovať zber slnečnej energie celoročne, nevyhnutnou súčasťou celého systému je tiež tepelné čerpadlo. V našich zemepisných šírkach dosahuje slnečné žiarenie maximálne úroveň 1,0 kW/m2. Kolektory túto energiu zachytávajú a dokážu z nej následne až 75% premeniť na teplo. Ďalšou nesmierne dôležitou funkciou solárnych panelov je výroba elektrickej energie. Súčasťou takéhoto systému je okrem panelov aj menič napätia, káble, solárne batérie a konektory. Batérie môžeme z konštrukcie tohto systému vynechať za predpokladu, že ako zdroj energie využijeme napätia priamo z elektrickej siete. Variant bez batérií má jednu zásadnú výhodu, ktorou je duálnosť zdroja elektrickej energie pre domácnosť a spotrebiče v nej. V prípade, že solárne panely pri priaznivom počasí elektrickú energiu vyrábajú, je práve tá primárne použitá pre potreby domácnosti. Ak však naopak panely energiu kvôli počasiu nedokážu vyrobiť, využitá je druhá vetva a domácnosť čerpá energiu z elektrárne.  

Ďalšie informácie o solárnych paneloch nájdete na internetovej stránke https://www.viessmann.sk/.