Výmena radiátorov v byte – práca pre odbornú firmu

Plánujete výmenu časti vykurovacej sústavy? Asi máte predstavu, že len vymeníte kus za kus. Najčastejšie sa menia staré liatinové radiátory za nové typy. Aj keď aj liatinové radiátory majú svoje. Pri liatinových radiátoroch trvá síce pomerne dlho, kým sa voda v nich nahreje a radiátor začne kúriť. Pri novým moderných radiátoroch je to naopak. Trvá krátko, kým začnú kúriť, lebo je v nich málo vody avšak voda vychladne rýchlejšie. No výmena radiátorov v byte nie je až taká jednoduchá ako by sa mohlo zdať. Rozhodne nie pre prácu vlastnými rukami. Ak je výmena radiátorov v byte nevyhnutná, zverte túto prácu do rúk odbornej firmy, inak môžete narobiť viac škody ako úžitku. V prípade, že nedodržíte niekoľko zásad pri výmene, znefunkčníte vykurovanie celej stupačke tým, že rozhodíte celú reguláciu tepelnej sústavy a za to sa vám susedia isto nepoďakujú. Odborná firma vám navrhne správnu veľkosť radiátora, výkon ale aj regulačný ventil. Ďalej treba o výmene upovedomiť správcu bytov. Niekedy sa stáva, že vlastníci bytov po výmene radiátorov požadujú doloženie dokladu, že radiátor menila odborná firma. Práve preto aby v nasledujúcom vykurovacom období predišli prekvapeniam.

Spôsob výmeny

Výmena radiátorov v byte
Cena za výmenu radiátorov v byte

Ideálne je, ak sa výmena radiátorov v byte vykonáva mimo vykurovacej sezóny. Pri výmene je nevyhnutné aby majiteľ bytu zabezpečil prístup vodoinštalatérov k stupačkovým uzáverom, lebo pred výmenou je potrebné spustiť celú stupačku. Po práci treba zabezpečiť odvzdušnenie celej sústavy najlepšie na najvyššom poschodí. Tak isto je dôležité aby bol spätne osadený pôvodný hydraulický ventil a termostatická hlavica alebo takéto zariadenie s rovnakými parametrami ako mal predchádzajúci. Inak by bolo potrebné hydraulické vyregulovanie kúrenia. Samotná výmena radiátorov môže trvať zhruba hodinu. Cena býva zahrnutá vo vypracovanej cenovej ponuke a zahŕňa cenu práce a cenu za použitý materiál pri výmene. Výmena radiátorov v byte je práca pre profesionálov. Nielen že zabezpečia odbornú prácu ale aj vypracujú návrh v ktorom vypočítajú správnu veľkosť radiátorov, výkon a regulačný ventil. Nesprávna veľkosť radiátora môže ovplyvniť náklady na vykurovanie. Pri nedodržaní rovnako veľkého hydraulického ventilu a termostatickej hlavice môže dôjsť k rozhodeniu celej tepelnej sústavy v stupačke. Viac informácií o výmene radiátorov v byte sa dočítate na nasledujúcej adrese: https://www.teplydomov.sk/.