Šalovanie deky a jeho podstata

Počuli ste už niekedy o pojme šalovanie deky? Pravdepodobne sa s tým stretla máloktorá osoba, ktorá sa nepohybuje v oblasti stavebníctva. Aj keď ste sa s touto stavebnou technikou ešte nestretli, s jej výsledkom sa stretávate denno-denne v každej nehnuteľnosti. Šalovanie deky je postup, ktorý je v stavebníctve používaný takmer neustále. Ide o tvorbu horizontálnych častí stavieb z betónu. Táto technika je využívaná nielen pri stavbách, ktoré sú postavené len z betónu, ale používa sa napríklad aj na vyhotovenie základov pre drevené nehnuteľnosti. 

Čo je to šalovanie?

 

Šalovanie deky má svoj postup
Možnosti šalovania deky

Šalovanie, ktoré je niekedy nazývané aj debnenie, je stavebný postup, ktorý sa využíva pri takmer každej výstavbe. Dôvodov, prečo je tak obľúbený je viacero. Prvým dôvodom je ten, že pri šalovaní deky, ako aj pri šalovaní iných častí stavby, sa používa betón. Betón je najviac používaným materiálom v oblasti stavebníctva, vďaka svojim vlastnostiam, ako aj svojej cene. Hlavnými vlastnosťami, pre ktoré je betón taký obľúbený, sú jeho životnosť a možnosť prispôsobiť ho akýmkoľvek tvarom. Betónu je však potrebné poskytnúť oporu v podobe kovových vencov, aby bol schopný si aj po niekoľkých rokoch držať svoj pôvodný tvar. Takéto vence sú uložené do debniacej konštrukcie, ktorá je následne zaliata betónom a po jeho zaschnutí je daná konštrukcia odstránená, alebo ponechaná ako súčasť stavby. Celý tento postup sa nazýva šalovanie, respektíve debnenie. 

Aké možnosti šalovania existujú

V súčasnosti sú využívané dva druhy šalovania deky. Pri prvom z nich je využívané jednorázové debnenie, čo znamená, že po dokončení stavebných prác bude debniaca konštrukcia ponechaná ako súčasť stavby, a teda ju nebude možné opätovne použiť. Takéto debniace konštrukcie sa využívajú najmä pri stavbách nehnuteľností, ktoré majú nezvyčajné tvary, čo však pri šalovaní deky nie je častým prípadom. Jednorázové debniace konštrukcie sa zvyknú využívať napríklad pri šalovaní schodov, ktoré majú pri mnohých nehnuteľnostiach skutočne špecifické tvary. Druhou možnosťou šalovania deky, ako aj iných častí stavby, je použitie viacnásobného debnenia. Takýto typ debnenia je možné používať opakovane od 200-krát až do 500-krát. Viacnásobné debnenie je používané pri takých stavbách, ktorých tvary nie sú nezvyčajné. Pre objednanie skutočne kvalitných murárskych služieb navštívte stránku https://www.mojmurar.sk/.