História Slovenska je skutočne bohatá a zaujímavá

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že Slovensko je malá krajina, históriu má bohatšiu, ako by mnohí z nás čakali. Každý hrdý Slovák by mal rozhodne poznať história Slovenska, ktorá ho dostala do dnešnej podoby. Zaoberať sa celou históriou by dalo poriadne zabrať každému z nás, no na isté fakty a udalosti by sme nemali zabúdať. Tak sa poďte spoločne s nami pozrieť na zaujímavé a významné historické udalosti, ktoré Slovensko v minulosti najviac ovplyvnili. 

Prvé osídlenie nášho územia

História Slovenska od jeho vzniku
Osídľovanie a história Slovenska

Poďme teda pekne od začiatku. Naša história sa začala práve vtedy, keď na naše územie prišli prví osadníci a začali ho osídľovať, stavať si obydlia a rozvíjať históriu Slovenska. Predpokladá sa, že naše územie začalo byť osídľované približne 5000 rokov pred Kristom. Začali sa rozvíjať kultúry, no ich vývoj prerušil vpád Keltov približne v 4. storočí pred Kristom. V roku 833 vznikla Veľkomoravská ríša, ktorá sa považuje za prvý spoločný štát Slovákov a Čechov. Neskôr sa na naše územie začali sťahovať maďarské kmene a tak sa pripojilo k uhorskému štátu. Z pohľadu histórie Slovenska bolo potom významné 19. storočie, kedy sa Slováci chopili šance a sformulovali vlastný politický program. Významné bolo takisto spojenie s Českou Republikou, ktoré sa nachvíľu prerušilo počas druhej svetovej vojny. Slovensko ako samostatný štát funguje neprerušene od roku 1993. 

História nášho jazyka a písma

Pokiaľ sa bavíme o našom jazyku a písme, rozhodne nesmieme zabudnúť spomenúť dve významné mená – Anton Bernolák a Ľudovít Štúr. Anton Bernolák bol vzdelaným kňazom a vďačíme mu za prvú kodifikovanú slovenčinu. Jeho najväčším dielom bola Grammatica Slavica. Heslom jeho slovenčiny bol citát: „Píš ako počuješ“. Ľudovít Štúr uzákonil spisovnú slovenčinu a keby sa dnes riadila podľa jeho pravidiel, školáci i dospelí by mali život o niečo jednoduchší. Odstránil totiž napríklad používanie písmena y/ý. Žil v 19. storočí a pôsobil ako historik, spisovateľ i politik. V histórii Slovenska však môžeme nájsť oveľa viac osobností, ktoré ovplyvnili udalosti a vývoj našej krajiny. História Slovenska je neskutočne široká a zaujímavá. Chcete sa o nej dozvedieť viac? V tom prípade neváhajte a kliknite na webovú stránku https://slovander.sk/.