Aj zváracie elektródy sú dostupné vo viacerých tvaroch

Každý, kto už aspoň raz v živote kupoval zvaracie elektrody vie, že v predajni je možné naraziť na viaceré tvary. Každá zo zváracích elektród sa následne hodí na niečo iné. Ako sa však v nich vyznať a na aký typ materiálu sú určené? Pri predstavovaní a porovnávaní viacerých typov si budeme všímať predovšetkým ich zakončenie a bližšie sa pozrime približne na posledný centimeter ich dĺžky. Ako prvé spomenieme zváracie elektródy s väčším priemerom a rovným zakončením a tento typ je najčastejšie využívaný pri zváraní rôznych predmetov z hliníka. Takáto plocha vytvára ideálny predpoklad na prelomenie vzniknutých oxidov uhlíka. Výhodou je tiež skutočnosť, že veľkosť priemeru umožňuje reguláciu šošovky zvaru. Ďalším variantom je opäť zakončenie v tvare valca, no ten je menšieho priemeru. V praxi sa používa najmä na vytvorenie takého zvaru, pri ktorom existuje vysoké nároky na jeho estetickú stránku. Dostupným je tiež variant, ktorého hrany na konci sú zaoblené a vďaka takýmto zváracím elektródam dochádza k úspore materiálu, ktorý by sa za normálnych okolností zachytil na povrchu elektródy. 

Zváracie elektródy majú rôzne tvary a každý z nich sa hodí v inej situácii 

Zvaracie elektrody na zvary
Zmysel zváracích elektród

V niektorých zložitejších situáciách sa skvele hodia aj tzv. vyosené zváracie elektródy a tie nachádzajú veľmi dobré uplatnenie práve vtedy, keď potrebujeme zvárať v mieste záhybu plechu. Falcovaný plech vie byť vďaka nim zváraný veľmi pohodlne a kvalita zvaru bude vysoká. Všetko samozrejme závisí od skúseností zvárača a začiatočníci by si mali dať jednoznačne pozor na to, aby bol hrot elektródy správne nasmerovaný. Veľmi univerzálny variant je skrytý v špicatých zváracích elektródach a ten nám pomôže v rôznych situáciách. Najpopulárnejším typom zváracích elektród sú však tie, ktorých zakončenie je v polguľovom tvare a tento tvar je schopný absorbovať nerovnosti pri nastavení ramien. Takéto zakončenie používajú robotické aj manuálne kliešte. V špecifických situáciách je výhodou i to, že vďaka ich tvaru sme schopní zvariť plechy vo veľmi širokej škále uhlov. Prehľad rôznych tvarov zváracích elektród ukončíme zaoblenou špičkou a táto alternatíve v sebe kombinuje výhody predošlých dvoch spomínaných variantov. Kvalitnú zváraciu techniku nájdete na webovej stránke https://www.interweld.sk/.