Aj pšenica sa dá pestovať v malom rozsahu, no v intenzívnej miere

Pestovanie pšenice je v našich zemepisných šírkach pomerne rozšírené a z hľadiska zastúpenia na našich poliach ako poľnohospodárskej plodine jej patria popredné priečky. Pôda a jej kvalita sú žiaľ len jednou stranou mince. Tou druhou je počasie a v uplynulých rokoch sme boli svedkami väčších výkyvov ako kedykoľvek predtým. Problémom je jeden i druhý extrém a reč je teda o extrémnych suchách a dažďoch. Prvý z uvedených problémov je pri pestovaní pšenice za posledné obdobie oveľa viac vypuklejší. V poslednej dekáde bolo oveľa viac jarných a letných mesiacov s extrémnym suchom ako tých, kedy by sme hovorili o nadmernej úrovni dažďov. Pšenica je teda vystavená výkyvom počasia, s ktorými sa samozrejme musia vysporiadať predovšetkým jej pestovatelia. 

Pšenica a niektoré z komplikácií, s ktorými sa musia vysporiadať jej pestovatelia

Pšenica a jej pestovanie v dnešnej dobe
Skladovanie pšenice v pivniciach

Počasie a jeho vrtochy sú zo strany človeka neovplyvniteľné. Človek by však v týchto obdobiach mal hľadať príležitosť a bod, v ktorom vie svoje poľnohospodárske aktivity posunúť na vyššiu úroveň. Takto je to aj v prípade pestovania pšenice a príkladom môže byť zostavenie systému pomáhajúceho zo zavlažovaním. Ak sa však rozhodnete pre takéto riešenie, tak týmto celý proces len začína a poľnohospodár musí realizovať celý rad zásadných rozhodnutí. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý má zásadný vplyv na celý projekt je blízkosť vodného zdroja. Ak sa rozhodnete pestovať pšenicu na pozemkoch o menších výmerách, tak snaha dosiahnuť rentabilitu takéhoto farmárčenia bude o to väčšia. Takéto konštatovanie si teda vyžaduje dôkladné analyzovanie použitých prípravkov a načasovanie ich použitia. Pestovateľ sa v takomto prípade musí riadiť nárokmi a potrebami, ktoré si pšenica vyžaduje s ohľadom na všetky dôležité živiny. Spomínané suchá ďalej môžu farmára naviesť k použitiu listovej výživy a v tomto období sú skvelým doplnkom, ktorý pozitívne vplýva na celkovú výnosnosť plodiny. Skvelou alternatívou teda budú prípravky a tie dokážu viazať živiny vo svojej chelátovej a organickej podobe. Istou komplikáciou môžu byť aj mierne zimy a rastliny v takomto období dlhšie vegetujú. Pšenica je na základe toho schopná z pôdy odčerpať viac živín a na pleciach pestovateľa je ich potom ich doplnenie do pôdy. Viac sa dozviete na webovej stránke http://www.osivo.sk/.