Domů Hlavní zprávy VIDEO: Hasiči města Meziboří prošli odborným školením z první pomoci a resuscitace

VIDEO: Hasiči města Meziboří prošli odborným školením z první pomoci a resuscitace

0
Sdílet

Meziboří –  Dobrovolní hasiči města Meziboří v sobotu 7. října prošli odborným školením, které bylo zaměřeno na akutní stavy v PNP, (KPR) resuscitaci a další závažné stavy, ke kterým se mohou, při své hasičské profesi takzvaně nachomýtnout.

Školení vedl profesionální diplomovaný zdravotnický záchranář a lektor kurzů první pomoci a resuscitace v PNP, PhDr. Mgr.et. Mgr. Patrik Christian CMOREJ, MSc., MHA ve spolupráci s řidičem-záchranářem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a hasičem – specialistou, t.č. zdravotníkem jednotky SDH Meziboří Jiřím Berecem.

Lektor školení Patrik Cmorej, vysvětlil hasičům, jaké jsou akutní stavy v PNP, popsal nejrůznější stavy a onemocnění pacientů i jak je adekvátně v dané situaci ošetřit či jim poskytnout plnohodnotnou první pomoc v rámci svých možností.

Hasiči si mohli vyzkoušet, jak odborně zajistit u zraněného možné poranění krční páteře nasazením tzv. krčního límce, zprůchodnění dýchacích cest, jak provádět oživování pacienta a podobně. Patrik Cmorej, zároveň zmínil, že krajská záchranka v Ústí nad Labem úzce spolupracuje a to na poměrně špičkové úrovni s takzvanými „First Respondery,“ kteří mi mohu být městské či obecní policie, hasiči, spolky a sdružení, dokonce i soukromé – zdravotnicky proškolené osoby nebo i lékaři. Jedná se o subjekty, kteří fyzicky disponují s Automatizovaným externím defibrilátorem (AED).

AED je defibrilátor určený pro širokou veřejnost, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardii řízený výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu – tzv. defibrilaci.

Pojmem „First responder“ obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků. V této filozofii je poskytována zdravotní asistence na akcích, které nám jsou svěřeny do péče. Veliký důraz je kladen na profesionalitu personálu.

VIDEOREPORTÁŽ: Dobrovolní hasiči z Meziboří prošli speciálním kurzem první pomoci

Dobrovolní hasiči z Meziboří prošli speciálním kurzem první pomoci

Doporučené rozmístění pro AED přístroje…

V prvé řadě by AED měly mít nezdravotnické složky, které zasahují v krizových situacích: policisté, hasiči, horské služby. Dále je vhodné mít AED na místech se zvýšeným rizikem možného výskytu náhlé zástavy oběhu, což jsou místa s vyšší koncentrací lidí nebo s vyšší fyzickou a psychickou zátěží, odlehlá místa bez možnosti včasného příjezdu Zdravotnické záchranné služby a také je doporučován do ordinací praktickým lékařům.

PSALI JSME: Fingované železniční cvičení prověřilo v Praze složky IZS

Autoři: Jiří Berec,
Honza Vraný

 

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na