Domů Hlavní zprávy Studenti gymnázia trénovali první pomoc na kurzu IPRK

Studenti gymnázia trénovali první pomoc na kurzu IPRK

0
Sdílet
Studenti gymnázia trénovali první pomoc prakticky. Autor: Filip Štrach / ppprakticky.cz

(PR) První pomoc patří k jednomu z hlavních témat OČMU, tedy Ochrany člověka při mimořádných událostech. A právě myšlenka umožnit studentům Gymnázia Duhovka osvojit si první pomoc nejen teoreticky, ale i prakticky – zážitkem, vedla k domluvě s instruktory IPRK na uspořádání dvoudenního kurzu IPRK Basic Student pro studenty třetího ročníku (ekvivalent 8. třídy ZŠ) v termínu 18 a 19. ledna 2017.

První den začal představovacím kolečkem, následovaly první cvičné simulace, kdy se studenti dostali do role záchranářů i zraněných; stěžejním tématem včetně praktického nacvičování byl přístup k bezvědomému, uvolnění dýchacích cest, zjištění základních životních funkcí a resuscitace.

Studenty velmi zaujalo téma Masivní vnější krvácení, kde si s velkým gustem zkoušeli nejen přiložení tlakového obvazu, ale mnozí testovali i svoji odolnost při přiložení různých typů zaškrcovadel.

Nebyl by to kurz IPRK, kdyby chybělo krvácení takříkajíc „in natura“. Všichni studenti se postupně ve skupinkách vydali mimo budovu školy, kde před školní dílnou nalezli na sněhu své dva pedagogy s masivním krvácením z poraněné horní končetiny.

V rámci tématu Volání záchranné služby studentům toto téma přiblížily reálné nahrávky hovorů na linku 155 a instruktoři zodpovídali i mnoho dalších otázek týkajících se fungování záchranné služby. Nejen u tohoto tématu bylo výhodou, že na každém kurzu byl přítomen zdravotnický záchranář, který mohl obecná doporučení podpořit i případy z praxe.

Zbytek programu prvního dne kurzu patřil tématům, jako je první pomoc při celotělových křečích nebo při dušení cizím tělesem.

Druhý den kurz pokračoval v podobně akčním duchu. Studenty čekalo téma dopravních nehod, které následně přešlo i v „praxi“. Ve skupinkách po 4 až 5 vyráželi studenti na zasněženém školní parkoviště, kde řešili simulaci dopravní nehody s věrně namaskovanými figuranty IPRK. Rozbor a zpětná vazba od instruktorů následovala v zápětí. Vedle velké dopravní nehody studenti druhý den kurzu absolvovali i cvičné zasahování ve dvojicích nebo jednotlivě v simulacích na několika stanovištích v rámci budovy školy.

OBRAZEM: Studenti gymnázia trénovali první pomoc prakticky

K závěru kurzu patřilo probrání rozličných témat na přání studentů, promítání výukových videí k probraným tématům nebo nácvik správného použití termofólie, k čemuž se výborně hodilo venkovní hřiště školy. Tečkou za kurzem bylo rozdání certifikátů a vyplnění zpětnovazebních dotazníků.

Všechny zapojené do tohoto projektu jistě potěšilo, že zpětná vazba byla drtivou většinou kladná, studentům se zážitkový způsob výuky první pomoci líbil a odnesli si z kurzu nejen znalosti první pomoci, ale i větší sebejistotu a odvahu někomu první pomoc poskytnout.

Autor:
Bc. Filip Štrach, DiS.
PPprakticky.cz