Domů Hlavní zprávy Spolupráce českých a moldavských hasičů funguje již 5 let

Spolupráce českých a moldavských hasičů funguje již 5 let

0
Sdílet
Autor: MV-GŘ HZS ČR a Úřad pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska

Praha – Ve čtvrtek 12. října 2017 byla ukončena druhá etapa spolupráce mezi českými a moldavskými hasiči. V Kišiněvě slavnostně předal nakoupené vybavení moldavské straně generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. 

V roce 2012 byla dohodnuta spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem ČR, Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska a Českou rozvojovou agenturou, která spolupráci financuje. Cílem spolupráce je zlepšit odbornou způsobilost moldavských hasičů.

Realizace prvního projektu s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“ probíhala v letech 2012 až 2015 a zahrnovala rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, nákup zásahového oblečení pro výcvik a zejména tři výcviky moldavských hasičů: výcvik v tzv. „flashoveru“ a ohňovém domě, výcvik na provádění záchranných prací při dopravních nehodách a výcvik s cisternovou automobilovou stříkačkou. K tomuto projektu patřilo postavení trenažeru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru přímo v Moldavsku a poté též zacvičení moldavských hasičů pro vedení výcviku.

Druhý projekt běžící od července 2015 do prosince 2017 s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II“ byl zaměřen na výcvik hasičů při únicích nebezpečných látek. Moldavským hasičům byly pořízeny detektory nebezpečných látek, protichemické obleky a další vybavení. Přímo v Moldavsku byl postaven trenažer pro výcvik zásahů s výskytem nebezpečných látek. V roce 2016 proběhl výcvik, který se týkal kalibrování detekčních prostředků, používání všech nakoupených prostředků a taktiky zásahu s přítomností nebezpečných látek.

Rok 2017 byl zaměřen také na prevenci. Moldavským hasičům byly pořízeny detektory požáru a oxidu uhelnatého. V říjnu 2017 proběhla školení na jejich používání, školení operačních a informačních středisek na téma vytěžování informací od volajícího a opakovací školení na nebezpečné látky. Dále byly pořízeny další automatické externí defibrilátory a 12 ks kompletních zásahových oděvů. Tento materiál byl slavnostně předán ve čtvrtek 12. října 2017 v moldavském Balti generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou.

Zástupkyní české strany projektu je pplk. Iva Brejzová, koordinátorka humanitární pomoci MV-GŘ HZS ČR, která k tomu řekla: „Moldavsko je jednou z nejchudších zemí Evropy a to se odráží i na rozpočtu a vybavení místních hasičů. Ze svého rozpočtu nejsou schopni si nové vybavení nakoupit, a proto velmi oceňují pomoc v rámci takovýchto projektů. V našich projektech se nechceme zaměřit pouze na pár stanic, kterým darujeme vybavení. Výcvikové trenažéry, které v Moldavsku budujeme, jsou využívány pro výcvik hasičů z celé země.“

ČTĚTE TAKÉ: Spolupráce Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Univerzity obrany v BrněDlouhodobě probíhá mezi českou a moldavskou stranou spolupráce a výměna zkušeností také mezi psychology záchranných složek. V roce 2018 bude projekt pokračovat zaměřením na protipovodňovou ochranu.

Podklady připravila:
pplk. Ing. Iva Brejzová
GŘ HZS ČR

Autor:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na