Domů Z regionu Olomoucký kraj Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

0
Sdílet
Slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů a sídlo územního oboru Šumperk. Autor: HZS Olomouckého kraje

Šumperk – V pondělí 17. října 2016 v 11:00 hodin byla v Šumperku na Nemocniční ulici slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů a sídlo územního oboru Šumperk.

Slavnostního přestřihnutí pásky a oficiálního uvedení stanice do provozu se zúčastnili genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, brig.gen. Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele pro úsek IZS, plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Ing. Roman Váňa, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro bezpečnost, Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a spousta dalších významných osobností z celé ČR.

stanice SU_17-10-2016
Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk. Foto: HZS Olomouckého kraje.

Příprava výstavby nové stanice a sídla územního odboru byla zahájena již v roce 2013, smlouva o dílo byla podepsána 29. června 2015 a 14. července 2015 bylo zhotoviteli předáno staveniště, na kterém proběhla nejdříve demolice staré stanice a následně výstavba nového objektu. Jednotka profesionálních hasičů se před téměř rokem a půl odstěhovala ze staré budovy do náhradních prostor. Nová stanice HZS vyrostla na místě původní za 13 měsíců. Průběh stavby zhodnotil krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík: „Profesionální hasiči dnes získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci a další. Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.“

Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Šumperku činily 124,5 milionů korun. „Za posledních 15 měsíců jsme úplně přetvořili prostor, na kterém se požární stanice nacházela. Strhli jsme původní, nevyhovující budovu a na jejím místě jsme postavili novou stanici, která odpovídá všem současným standardům a normám. V takto krátkém čase se jedná o úctyhodný výkon,“ uvedl Ing. Tomáš Hadwiger ze společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Historie požární stanice v Šumperku

Stávající požární stanice v Šumperku byla umístěna v budově, která původně sloužila jako měšťanská střelnice. Doklady o existenci této budovy sahají až do roku 1861.

stanice SU_17-10-2016
Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk. Foto: HZS Olomouckého kraje.

Hasiči užívali budovu od roku 1954. Pro umístění techniky byla v roce 1958 zahájena výstavba garáží požární stanice. Z důvodu nedostatečné kapacity budovy byly v 80. a 90. letech minulého století vybudovány další doplňkové stavby pro umístění materiálu, techniky a pro zázemí odborných služeb. Zásadní rekonstrukce bývalé měšťanské střelnice však provedena nebyla. V garážích požární techniky chybělo odsávání, moderní výjezdová technika se jen s obtížemi vešla do nízkých garáží, historická stavba nesplňovala současné požadavky na tepelně technické parametry stavby, nevyhovovalo víceúrovňové uspořádání budovy, chybělo potřebné odvětrávání, případně klimatizování prostor pro zázemí jednotky a prostor pro umístění komunikačních a informačních technologií atd.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že stará požární stanice opravdu nemohla splnit požadavky současného profesionálního hasičského sboru s ohledem na obrovský vývoj technologií, strojního vybavení a moderní mobilní požární techniky používané na požární stanici 21. století. Vzhledem k tomu, že ani rozsáhlou rekonstrukcí by nebylo možné dosáhnout stanovených parametrů podle současných norem, bylo na závěr rozhodnuto, že se postaví zcela nová požární stanice.

Pro veřejnost bude nová stanice HZS Šumperk otevřena dne 10. listopadu 2016 od 14:00 hodin do 18:00 hodin.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje