Domů Hlavní zprávy Protidrogová operace „TULIPÁN“ proběhla současně v Praze i v Brně

Protidrogová operace „TULIPÁN“ proběhla současně v Praze i v Brně

0
Sdílet
Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR
Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR

Praha/Brno – Dne 21. června proběhla na území hl. m. Prahy a Brna závěrečná realizace společné operace Národní protidrogové centrály SKPV a Celní protidrogové jednotky GŘC s krycím názvem „Tulipán“ zacílená na nelegální dovoz omamných a psychotropních látek z Holandska do České republiky organizovanou skupinou občanů české státní příslušnosti. Odběratele drog tvořili zejména překupníci, ale i koncoví uživatelé, z hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a látky byly rovněž vyváženy na Slovensko. Doposud byli zadrženi dva hlavní organizátoři trestné činnosti a další tři osoby zabývající se dovozem, vývozem a distribucí zakázaných látek.

Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR
Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR

Spolupráce v operaci „Tulipán“ je příkladem dobré praxe v rámci kooperace útvarů, které mají obdobnou strukturu a zaměření. Vzájemná součinnost obou Národní protidrogové centrály a Celní protidrogové jednotky, kde se synergicky využívají specifické možnosti a znalosti obou složek prosazujících právo, je dlouhodobě úspěšná. Společné působení je od roku 2009 zastřešeno dohodou o spolupráci, která je plnohodnotně naplňována a odstraňuje možné duplicity v potírání mezinárodního drogového zločinu a přináší konkrétní výsledky.

Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR
Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR

Prověřování trestné činnosti pachatelů začalo v roce 2015, kdy byly příslušníky Generálního ředitelství cel, oddělením Celní protidrogová jednotka, expozitura Frýdek-Místek na základě zjištěných operativních informací zahájeny úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že je do České republiky nezákonně dovážen kokain a extáze z Holandska, které jsou následně na našem území distribuovány.  V rámci tohoto prověřování byla zjištěna a zadokumentována trestná činnost osoby, jež figurovala v organizované skupině jako kurýr těchto drog. Následně byly odhaleny a ustanoveny další zájmové osoby z Brna a Prahy, které tento nelegální obchod s drogami organizovaly a financovaly a byly rovněž rozkryty způsoby pašování těchto drog do ČR včetně následné distribuce odběratelům v ČR.

Začátkem roku 2016 se na základě výměny informací mezi oběma útvary podařilo propojit prověřované osoby s dalšími osobami z trestního spisu vedeného Národní protidrogovou centrálou.

Po téměř 14 měsíčním trestním prověřování a operativním vyhodnocením situace byl celníky v květnu letošního roku zadržen při cestě z Holandska do ČR ve vlaku na Hlavním nádraží v Praze kurýr, který převážel ve svých zavazadlech cca 1 kg kokainu a cca 9 kg tablet extáze. Případ byl předán do vyšetřování Národní protidrogové centrále, kdy ve vzájemné spolupráci byly učiněny další kroky k realizaci ostatních členů této organizované skupiny.

Následně byl zadržen příslušníky NPC občan ČR vracející se z Holandska do ČR, u nějž byl zajištěn kokain o váze cca 0,5 kg, tablety extáze o váze cca 0,6 kg a padělané eurobankovky v celkové výši 14000 euro a dále osoba převážející ve svém osobním vozidle174 kusů tablet extáze.

Po společném vyhodnocení celkové situace ze strany obou útvarů  a provedených výše uvedených dílčích záchytech drog bylo dne 21. června 2016 přistoupeno v ranních hodinách k závěrečné realizaci hlavních organizátorů této trestné činnosti.  V Praze byl zadržen podezřelý V.H. a v Brně podezřelý J.V. Následně byly provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, kdy byla zajištěna celá řada věcných a listinných důkazů. Při domovní prohlídce v Brně u podezřelého J.V. bylo zajištěno cca (bude podrobeno odbornému zkoumání) 12200ks tablet extáze, cca 330 g substance MDMA, cca 88 g kokainu, cca 17490g pseudoefedrinu v tabletové drti,  cca 117 mililitrů pervitinu v injekčních stříkačkách, cca 13600 g neznámých chemických látek pro výrobu tablet extáze, cca 1,2kg marihuany, technologické zařízení pro lisování a tabletování OPL,  komponenty k in-door pěstírně marihuany, 107600,-Kč jako výnosy trestné činnosti, 1ks vozidla AUDI A 6, 1 ks kolový bagr CAT 428C jako náhradní hodnoty výnosu z trestné činnosti,  řada dalších věcných a listinných důkazů, které jsou předmětem dalšího kriminalistického zkoumání.

Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR
Protidrogová operace „TULIPÁN“. Autor: Policie ČR

Vyšetřovatelem NPC bylo všem zadrženým sděleno obviněni z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a všechny tyto osoby jsou stíhány vazebně. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání 10 až 18 let. V současné době není celý případ uzavřen, vyšetřování intenzivně pokračuje a dá se předpokládat zadržení dalších osob.

V souvislosti s vývozem látek na Slovensko probíhá rovněž spolupráce se slovenskou Národnou protidrogovou jednotkou NAKA. Na území Slovenské republiky bylo doposud zadrženo šest lidí a 4000 kusů tablet extáze.

Zajištěné množství Extáze – MDMA v rámci operace „Tulipán“, které se pohybuje v řádech desítek kilogramů, několikanásobně překračuje množství zajištěné na našem území v posledních letech. V roce 2013 se jednalo o 5 061g MDMA, v roce 2014 bylo zajištěno 1338 g MDMA a v loňském roce 3110 g MDMA. Zvýšený zájem o látku MDMA potvrzuje rovněž Evropská zpráva o drogách 2016, která hovoří o nárůstu popularity MDMA jako stimulační drogy používané mladými lidmi v Evropě a zmiňuje nárůst jak u stávajících uživatelů, tak u nové generace mladých uživatelů. Přibližně 2,1 milionu mladých dospělých (15–34 let) uvádí, že v posledním roce užilo MDMA. Podle zprávy rovněž existují známky toho, že MDMA již není okrajovou nebo subkulturní drogou užívanou v tanečních klubech, ale že ji užívá širší spektrum mladých lidí v běžnějších prostředích nočního života, jako jsou bary a večírky.

Autor/zdroj:
plk. Mgr. Pavel Hoffman
– vedoucí CPJ GŘC
a vrchní rada
plk. Mgr. Jakub Frydrych
– ředitel NPC SKPV
Zpracovala: kpt. Mgr. Barbora Kudláčková  |  policie.cz