Domů Hlavní zprávy Mostecká policie hodnotila se starosty loňský rok. Nález letecké pumy prověřil všechny...

Mostecká policie hodnotila se starosty loňský rok. Nález letecké pumy prověřil všechny složky IZS

0
Sdílet
Pyrotechhnik nakládá nevybuchlou leteckou pumu v Mostě. Autro: Honza Vraný/JV PRESS
Pyrotechhnik nakládá nevybuchlou leteckou pumu v Mostě. Autro: Honza Vraný/JV PRESS

Mostecko – Nález letecké pumy z konce loňského roku v Mostě prověřil všechny složky Integrovaného záchranného systému ČR. Tato událost, která si vyžádala rozsáhlou evakuaci obyvatel, prověřila akceschopnost složek IZS a spolupráci se samosprávou a šéf mostecké policie plk. Mgr. Jiří Volprecht kladně hodnotil součinnost všech složek, které se podílely na akci, poděkoval městské policii a hasičům a vyzvedl podíl dobrovolných hasičů z obcí.

Vedení mostecké policie tak opět pozvalo ke společnému stolu starosty obcí okresu Most. Setkání, které policie realizuje již několik let v policejním zařízení Kaňkov, se zúčastnilo 14 starostů. Představitelé obcí rokovali s vedoucím územního odboru plk. Mgr. Jiřím Volprechtem a jeho zástupcem plk. Ing. Jindřichem Bergmannem. Policisté přítomné zástupce obcí informovali o tom, jaký byl rok 2016 z hlediska bezpečnosti. Nechyběla informace o bezpečnostní situaci v loňském roce, počty dopravních nehod, informace o vybavení policie novou technikou, o obměně komunikační infrastruktury. Vedoucí územního odboru také připomněl mimořádnou událost loňského roku, kterou byl nález letecké pumy v Mostě. Tato událost prověřila akceschopnost složek IZS a spolupráci se samosprávou a plk. Mgr. Jiří Volprecht kladně hodnotil součinnost všech složek, které se podílely na akci, poděkoval městské policii a hasičům a vyzvedl podíl dobrovolných hasičů z obcí.

Plk. Ing. Jindřich Bergmann seznámil přítomné s bezpečnostními opatřeními a akcemi, které policie loni realizovala a zajišťovala. Zmínil opatření, které policie přijala v souvislosti s bezpečnostní situací v Evropě, a která pro policii znamenala zvýšený výkon služby v centru města a v dalších lokalitách a objektech. Ocenil činnost policistů při zajištění veřejného pořádku při různých kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu, kladně hodnotil spolupráci s městskou policií při zajištění dohledu a monitoringu v lokalitách, kde dochází k častému narušování veřejného pořádku.

V letošním roce svou činnost prezentovali i zástupci jednotlivých obvodních oddělení v Mostě, Litvínově, Hamru a Obrnicích, vedoucí dopravního inspektorátu a oddělení hlídkové služby.

Vedoucí obvodního oddělení policie Most informoval o činnosti svého oddělení v působnosti části města Mostu, ocenil dobrou součinnost mezi policií státní a městskou při dohledu nad veřejným pořádkem zejména v lokalitě 100 a v centru města, informoval o trestné činnosti majetkového charakteru, kterou se loni podařilo eliminovat. Šlo o případy kapesních krádeží a krádeží na seniorech.

Vedoucí OOP Most – Zahradní zmínil tu část Mostu, kterou má toto oddělení na starosti a seznámil přítomné s bezpečnostní situací zejména v sídlištní zástavbě a v průmyslové zóně. Vzpomněl na fotbalové utkání v září 2016, které zorganizovala policie ve prospěch Nadace policistů a hasičů. Výtěžek akce byl věnován na podporu této nadace.

Vedoucí OOP Obrnice ocenil význam pravidelných setkání zástupců policejního oddělení Obrnice se starosty obcí, kdy pod působnost tohoto oddělení patří 34 obcí. Kladně hodnotil činnost obecních strážníků v Bečově, jejich místní a osobní znalost je pro policii velkým přínosem při odhalování trestné činnosti. Poděkoval vedení obce za opravu příjezdové cesty k budově policie.

Vedoucí OOP Hamr ve svém příspěvku hovořil o problematice sídliště Janov, kde dochází k velké migraci obyvatel. S tím souvisí i trestná činnost, zejména případy krádeží vloupáním do neobydlených bytů, neoprávněný odběr elektřiny, narušování veřejného pořádku. Vyslovil poděkování litvínovské městské policii za jejich činnost v této lokalitě. Informoval o činnosti specialisty na menšiny, který působí na policejním oddělení, hovořil o opatření v rekreační oblasti Ski areálu Klíny a o nově nastolené spolupráci s horskou službou, mluvil o přeshraniční spolupráci se saskou policií, při které fungují společné hlídky jak u nás, tak i na německé straně hranic.

Vedoucí OOP Litvínov představil činnost svého oddělení, pod jehož působnost spadá i policejní stanice Lom a Meziboří. Připomněl znovu rozsáhlé opatření při výbuchu v Chemopetrolu v roce 2015, každoroční opatření v souvislosti s pietním aktem REHO. Hovořil o opatřeních v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku při hokejových utkání v Litvínově a vyjádřil velké poděkování městské policii za významnou pomoc při těchto akcích.

Vedoucí dopravního inspektorátu pohovořil o dohledu dopravní policie nad silničním provozem, zajištění různých akcí, při kterých je zatížena doprava, o činnosti dopravní policie při řešení problémů dopravního značení či stavu vozovek a zmínil i čísla dopravní nehodovosti a některé konkrétní nehody připomněl.

Vedoucí hlídkové služby prezentoval činnost tohoto oddělení, hovořil o projektu prvosledových hlídek a poděkoval mostecké městské policii za výbornou spolupráci.

V závěru společného rokování vystoupili starostové obcí. Například starosta obce Meziboří poděkoval za působnost policie v obci, vyjádřil osobní poděkování vedoucí policejní stanice a tlumočil poděkování policistům i za starostku obce Litvínov a primátora mosteckého magistrátu, kteří ze setkání odešli dříve z pracovních důvodů. Vyzdvihl vynikající spolupráci se zástupci policie a ocenil práci jednotlivých policistů při výkonu služby.

Místostarosta Obrnic se k ocenění činnosti policie připojil, seznámil přítomné s projektem asistenti prevence kriminality v obci a také zdůraznil důležitost spolupráce složek státní a městské policie.

Autor:
Ludmila Světláková
mostecká policejní mluvčí