Domů Hlavní zprávy V Milovicích vyroste nová stanice středočeských profesionálních hasičů

V Milovicích vyroste nová stanice středočeských profesionálních hasičů

0
Sdílet
Snímek budoucí stanice v Milovicích. Autor: HZS Středočeského kraje

Milovice – Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schválen projekt s názvem Novostavba stanice HZS Milovice – zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Informuje o tom mluvčí HZS Středočeského kraje Ladislav Holomčík.

Projekt je zpracován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžná výzva č. 36 Stanice integrovaného záchranného systému, v investiční prioritě Evropského fondu pro regionální rozvoj 5b prioritní osy 1: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

Místem realizace projektu je město Milovice na Nymbursku. Výstavbou nové stanice dojde v rámci daného území k posílení infrastruktury složek HZS Středočeského kraje, bude zajištěno plošné pokrytí území a splněna reakční doba pro nasazení složek IZS v ORP Lysá nad Labem.

Celkové rozpočtové výdaje projektu dosahují 55 125 250,00 Kč a zahrnují způsobilé výdaje ve výši 48 833 419,00 korun.

Finanční krytí realizace projektu je zajištěno z vlastních zdrojů žadatele prostřednictvím státního rozpočtu (15 % způsobilých nákladů projektu + nezpůsobilé výdaje projektu) a spolufinancováním z evropských strukturálních a investičních fondů (85 % způsobilých nákladů projektu).

Současně s výstavbou milovické stanice zahájí HZS Středočeského kraje koncepční a systematický nábor nových příslušníků.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • optimalizovat rozmístění sil a prostředků HZS Středočeského kraje potřebných pro hašení požárů a speciální záchranné a likvidační práce na území kraje při mimořádných událostech,
  •  zlepšit podmínky pro řešení hašení požárů, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva v rámci činností prováděných HZS Středočeského kra­je,
  •  zajistit potřebnou kvalitu fungování stanice HZS Středočeského kraje a úroveň plnění úkolů této stanice i v případě mimořádných situací (nová dislokace stanice odolná vůči novým rizikům). Pokud bude vše probíhat podle plánovaného harmonogramu, měla by být stanice HZS Milovice otevřena koncem roku 2019.

PSALI JSME TAKÉ: OBRAZEM: Cvičení na téma Hromadná dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob

Autor: Honza Vraný

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na