VAROVÁNÍ OBYVATEL

Domů VAROVÁNÍ OBYVATEL
VAROVÁNÍ OBYVATEL: v případě velkých katastrof, povodní, nějakého úniku plynu a podobně...

Opakovaná neukázněnost řidičů při parkování ve městě Brně

Brno - V devatenáct hodin pomáhali hasiči s odklizením nevhodně umístěné palety s dlažbou na ulici Francouzská v centru Brna. Paleta se stala nepřekonatelnou překážkou pro sanitní vozidlo...

Systém krizového řízení

Česká republika - Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci...

Záchranáři

Realizace a podpora G Suite, Google aplikací je www.cleverity.cz