Domů Hlavní zprávy V TOP Hotelu Praha se konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku...

V TOP Hotelu Praha se konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku a Hasič roku

0
Sdílet
Anketa Hasič roku 2016. Autor: HZS PRAHA / Roman Půta

Praha – V pražském TOP Hotelu Praha konalo 12. dubna slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku a Hasič roku. O slavnostní události informovala tisková mluvčí Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR  Nicole Zaoralová.

TIP REDAKCE: Digitální IT kancelář made in Google je stále s vámi

Sportovec roku

Nejprve generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba předal medaile vítězům mistrovství České republiky v kopané, ve stolním tenise, ve vyprošťování a v požárním sportu. O ceny se spravedlivě podělila družstva HZS Jihočeského a HZS Moravskoslezské­ho kraje.

Dále byly rozdány putovní poháry novým vítězům Velké ceny v požárním útoku HZS krajů a HZS podniků, vítězi Českého poháru ve dvojboji a vítězi Českého poháru v disciplínách TFA.

Zatímco pohár za požární útok putoval nově k HZS Kraje Vysočina, tak poháry za dvojboj a TFA zůstaly u vítězů z předešlých let, konkrétně u nprap. Ing. Jakuba Pěkného z HZS Ústeckého kraje a pprap. Ing. Lukáše Nováka z Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu.

Na závěr předávání sportovních ocenění generální ředitel poděkoval všem za vzornou reprezentaci HZS ČR a popřál, ať je sport ještě po dlouhá léta jejich koníčkem.

Hasič roku

Anketa Hasič roku je vyhlašována ministrem vnitra od roku 2009 a klade si za cíl ocenit nejlepší profesionální hasiče, jejich velitele, náročné zásahy, pracovní kolektivy, nově vzniklé projekty a další zaměstnance za uplynulý kalendářní rok.

Do osmého ročníku ankety bylo zasláno celkem padesát sedm nominací, z nichž sedmnáctičlenná skupina hodnotitelů nakonec vybrala osmnáct vítězů v šesti kategoriích.

Slavnostního vyhlašování se účastnilo dvě stě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, včetně ředitelů jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů a zástupců ministerstva vnitra.

Ocenění v kategorii „Hasič roku 2016“

1. místo – prap. Harald Eppert z HZS hl. m. Prahy

Harald Eppert nastoupil k HZS hl. m. Prahy 4. 8. 1986 jako hasič. Postupně se vypracoval k dalším odbornostem a od 1. 2. 2008 byl členem USAR týmu, od 1. 1. 2010 pracuje jako technik chemické služby.

Má výborné pracovní výsledky, je aktivní, správně uplatňuje získané zkušenosti, odbornost a vzdělání. Je samostatný při řešení praktických problémů, které přináší služba. Má pevnou vůli a nemá problémy při zachování kázně.

O tom, že zachránil ve svém volném čase život člověka, jsme se dozvěděli přímo od postiženého, který poslal vedení sboru děkovný dopis:

Dne 25. 8. jsem byl v prostorách sportovního klubu Start Praha postižen náhlou srdeční zástavou. Toto selhání srdce končí v krátké době smrtí, pokud není okamžitě poskytnuta odborná pomoc.

 

Náhodně přítomný praporčík Harald Eppert z HS-2, Praha 6, Petřiny okamžitě zasáhl, dokázal mne vrátit k životu a udržovat až do příjezdu sanitky. Tento mimořádný výkon ocenil i personál na koronární jednotce VFN II. interní kliniky kardiologie a angiologie. Úspěšný zásah v případě náhlé srdeční zástavy mimo okamžitě dostupnou odbornou pomoc je zcela výjimečný. Provedení zásahu bylo na profesionální úrovni. Rád bych tedy touto cestou oficiálně poděkoval praporčíkovi Haraldu Eppertovi, který dokázal rozhodnost i vysokou úroveň svého výcviku. Zachránil mi život a myslím, že jakákoliv další slova by byla nadbytečná.

Harald Eppert, díky své profesionalitě a osobní odvaze zachránil život člověka.

2. místo – nprap. Ing. Martin Tesař z HZS Moravskoslezské­ho kraje

Nadpraporčík Tesař působí u HZS Moravskoslezského kraje od roku 2001 a od roku 2006 zastává funkci velitele družstva na hasičské stanici Havířov. Nadpraporčík Tesař se dne 23. května 2016 zúčastnil jako vedoucí lektor výcviku frekventantů v zařízení simulující reálné podmínky při hašení požárů v uzavřených prostorách ve Zbirohu.

Po nekontrolovatelném úniku hořlavého plynu do prostor výcviku vydal nadpraporčík Tesař okamžitý rozkaz k opuštění kontejneru a provedl vypnutí celé technologie zařízení.

Bezprostředně po tomto úkonu došlo k výbuchů par zkapalněného plynu. Nadpraporčík Tesař svým okamžitým a správným vyhodnocením situace zachránil životy a zdraví příslušníků HZS ČR, kteří se ve výcvikovém zařízení nacházeli.

3. místo – nprap. Bc. Milan Veselý, DiS. z HZS Královéhradec­kého kraje

Nadpraporčík Veselý pracuje u HZS Královéhradeckého kraje od roku 1992, v současné době na pozici velitele družstva. Své zkušenosti a dovednosti v poskytování první pomoci a záchranářství předává dále kolegům. Ve svém volnu působí též u Zdravotnické záchranné služby Královéhradec­kého kraje.

Nadpraporčík Veselý se účastnil řady náročných zásahů, včetnětragické dopravní nehody u obce Krouny, kde zahynulo 19 osob.

Nezištnou dlouhodobou pomocí podporuje též svého kolegu, který utrpěl těžká zranění při výkonu služby a je odkázán na pomoc druhých.

Ocenění v kategorii „Velitel roku 2016“

1. místo – plk. Ing. Jan Všetečka z HZS Jihočeského kraje

Plukovník Všetečka nastoupil k tehdejšímu sboru požární ochrany v roce 1985 a v průběhu více než třicetileté služby prokázal své výborné velitelské a manažerské schopnosti v mnoha funkcích, včetně ředitele územního odboru a vedoucího reprezentačního družstva kraje v požárním sportu.

Ocenění Velitel roku je pro plukovníka Všetečku zakončením jeho profesní cesty, neboť 31. března 2017 od sboru odešel.

2. místo – pprap. Václav Richter z HZS Středočeského kra­je

Podpraporčík Richter slouží na hasičské stanici v Rakovníku jako hasič strojník, kromě toho vykonává funkci hlavního instruktora lezeckých skupin kraje a leteckého záchranáře.

Svými zkušenostmi přispěl k vybudování celého systému lezeckých skupin a leteckých záchranářů. Podpraporčík Richter se podílí se i na výcviku svých kolegů a je schopen provádět ty nejsložitější záchranné operace a zásahy.

3. místo – ppor. Bc. Václav Klíma z HZS Královéhradec­kého kraje

Podporučík Klíma v současné době působí na pozici velitele čety na centrální stanici v Hradci Králové. Jako člen jednotky požární ochrany zasahoval u několika velkých požárů (např. požáru rafinerie v Litvínově) a velel několika povodňovým odřadům.

Jako velitel družstva HZS Královéhradeckého kraje ve vyprošťování se jmenovaný účastní soutěží u nás i v zahraničí. Své zkušenosti v této oblasti využívá i při přípravě odborných kurzů.

Ocenění v kategorii „Zaměstnanec roku 2016“

1. místo – Markéta Zenklová z HZS hl. m. Prahy

Paní Markéta Zenklová nastoupila do oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS hlavního města Prahy jako asistentka na podzim roku 2008. Doba jejího zaškolení se neplánovaně zkrátila z 3 měsíců na pouhé 3 týdny vlivem vážného úrazu její předchůdkyně.

Kompletní převzetí obsáhlé administrativní agendy přesto proběhlo naprosto hladce a bez problémů, což svědčí o jejích schopnostech a pružném přístupu.

Po celou dobu svého působení u HZS hl. m. Prahy vykazuje nadprůměrné pracovní výsledky. Vytvořila a vede nový systém elektronické evidence spisů o požáru, který umožňuje všem vyšetřovatelům aktuální operativní náhled do stavu každé písemnosti.

Dopracovala mechanismus sledování správních lhůt spisů a písemností a vytváří jejich periodické přehledy. Je pečlivá při zakládání spisů do příručního archivu ODZP a spisového archivu, čímž umožňuje rychlé vyhledání materiálů na základě vyžádání orgánů činných v trestním řízení, veřejných médií nebo ke studijním účelům.

Díky dobře nastavenému systému a preciznímu vedení systému evidence požárů neuniknou pozornosti požáry se stejnými rysy, nebo s místní a časovou souvislostí.

Tyto jsou následně vyhodnocovány vedoucím oddělení zjišťování příčin požárů a jsou přijímána další opatření (úzká spolupráce s SKPV Policie ČR), která například vedla v několika případech i k dopadení sériových žhářů na území hlavního města Prahy.

Nárůst administrativní náročnosti (v roce 2016 až o 40 % oproti roku 2008) zvládá velmi dobře. Stejně jako zavádění nových elektronických systémů a programů (GINIS, EKIS).

Profesionálně a citlivě přistupuje k lidem poškozeným následky požárů, kteří žádají o podklady pro pojistná a soudní jednání a mnohdy jsou v emočně složité situaci.

Na oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vytváří příjemnou kolegiální atmosféru a dobré administrativní zázemí, což je v ryze mužském kolektivu někdy náročné.

2. místo – Miloslava Jasová z MV-GŘ HZS ČR

Paní Jasová řídí činnosti pracoviště, které zabezpečuje významné služební akce HZS ČR. Za poslední dva roky toto pracoviště pod vedením paní Jasové poskytlo ubytování a stravování pro 48 zahraničních delegací a zajistilo podmínky pro konání 350 konferenčních ak­cí.

3. místo – Jana Celjaková z HZS Jihočeského kraje

Paní Celjaková působí u sboru od roku 2001 na pozici mzdové účetní. Postupně se v této problematice vypracovala na uznávaného odborníka celého sboru.

K jejím největším přínosům patří převod mzdové agendy do nového systému EKIS. Osobně pomáhá zvládat problematiku této aplikace i velitelům stanic HZS Jihočeského kraje.

Ocenění v kategorii „Zásah roku 2016“

1. místo – Požár haly mořírny v Bohumíně (HZS Moravskoslezské­ho kraje)

30. července 2016 byl nahlášen požár objektu mořírny (o rozloze cca 2000 m2) v areálu Železáren a drátoven Bohumín. Zatímco jednotky zasahující uvnitř objektu se potýkaly s vytékajícím roztokem kyselin, byly ohrožovány nebezpečím pádu konstrukcí a extrémními teplotami, tak jednotky zasahující na střeše byly vystaveny silnému vývinu zplodin a ohroženy pádem z výšky až 19 m.

Na likvidaci požáru se podílelo 100 hasičů, zásah trval 10 hodin a byly jím uchráněny hodnoty ve výši 500 milionů Kč.

2. místo – Požár hal s uskladněným použitým textilem v Olomouci (HZS Olomouckého kraje)

25. června 2016 zasahovali hasiči z Olomouckého kraje u rozsáhlého požáru tří hal (o celkové ploše cca 3 000 m2), které sloužily k uskladňování a třídění použitého textilu. V průběhu likvidace požáru se u zásahu vystřídalo 130 hasičů.

Požár se tak zapsal do historie jako požár s největší škodou na majetku (80 milionů Kč) a s největším nasazením jednotek na území Olomouckého kraje za posledních 10 let.

3. místo – Požár střechy historické budovy Národního muzea (HZS hl. m. Prahy)

12. února 2016 došlo v nočních hodinách k rozsáhlému požáru střechy na historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Objekt Muzea procházel komplexní rekonstrukcí a na střeše se prováděly opravy.

Vzhledem k významu památkově chráněné budovy byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Zásahu se zúčastnilo 135 hasičů z osmnácti jednotek s 39 kusy techniky.

Jednalo se o extrémně náročný zásah v obtížných klimatických podmínkách. Výšková technika nedosahovala až k hořící střeše objektu a její ustavení bylo díky omezujícím prvkům na komunikaci a postavenému ohrazení stavby velmi problematické. Násilný vstup hlavním vchodem do Muzea ukázal, že není možné vést efektivně hasební práce vnitřkem budovy.

První jednotky vystoupaly v mrazivém počasí po lešení a zahájily průzkum a hasební činnost. V členitém a zakouřeném vnitřním prostoru budovy zároveň probíhalo prohledávání podkrovních prostor s cílem ověřit, zda se zde nenacházejí ohrožené osoby.

Následně, po prohoření střechy, probíhal zásah také v podkroví. Většina zasahujících se musela pohybovat ve velké výšce s vysokým rizikem podklouznutí a pádu.

Díky vysokému nasazení zasahujících jednotek se podařilo udržet požár na ploše cca 200 m2. Po několikahodinovém rozebírání střešní konstrukce, podhledů a částečně i příček v podkroví, byl požár o půl čtvrté ráno lokalizovaný. Dohašování a rozebírací práce a vyšetřování příčin vzniku požáru trvalo ještě celé dopoledne.

Včasný a precizní zásah, který zabránil zásadním škodám na rekonstruované budově Národního muzea. Historická hodnota budovy je nevyčíslitelná a Národní muzeum bylo uchráněno i pro další generace.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2016“

1. místo – Lezecká skupina a družstvo HZS Jihomoravského kraje (HZS Jihomoravského kra­je)

Spolupráce lezecké skupiny stanice Blansko a lezeckého družstva stanice Brno-Lidická je zaměřena na záchranu osob z jeskynního systému Moravský kras, který se těší velkému zájmu amatérských speleologů.

Společné výcviky se zúročily např. v posledním úspěšném zásahu v listopadu 2016 při záchraně osob v jeskynním systému Lopač.

2. místo – Příslušníci a občanští zaměstnanci Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (MV-GŘ HZS ČR)

Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč se stal v roce 2016 vítězem Národní ceny kvality ČR v programu Excelence veřejného sektoru.

Hodnoceno bylo především vedení organizace, činnost zaměstnanců, rozvojové a strategické dokumenty. Institut zabezpečuje vědecko-výzkumnou, vzdělávací a informační činnost v oblasti ochrany obyvatelstva.

3. místo – Školicí středisko a chemická laboratoř Kamenice HZS Středočeského kraje (HZS Středočeského kra­je)

Toto účelové zařízení vzniklo před 16 lety a zajišťuje komplexní servis pro výjezdovou skupinu, které operuje na území Středočeského, Libereckého a Jihočeského kraje i v Praze.

Úkolem skupiny je podpora velitele zásahu při mimořádné události s potencionálním rizikem nakládání s chemickými látkami nebo látkami emitujícími ionizující záření.

Ocenění v kategorii „Projekt roku 2016“

1. místo – „Ty to zvládneš“ (HZS Karlovarského kra­je)

Kampaň „Ty to zvládneš“ je určena široké veřejnosti a je zaměřena na nejčastější chyby laických zachránců při dopravních nehodách. Kampaň tvoří deset emotivních spotů se špatnými postupy a instruktážní video zaměřené na správné postupy řešení dopravní nehody laickou veřejností.

Díky aktivitám na sociálních sítích, vlastním webovým stránkám a další propagaci kampaň oslovila 2 miliony diváků.

2. místo – Profesionalizace řidičů složek IZS ČR (ZÚ HZS ČR)

Projekt zahrnující kurzy bezpečné jízdy je prostředkem ke zvýšení bezpečnosti a zmírnění rizik vzniku škod při přesunech složek na místa mimořádných událostí.

Více než 5 000 hasičů bude v příštích třech letech seznámeno s bezpečným ovládání vozidel v situacích, které mohou v jejich profesním životě nastat. Garantem projektu je Záchranný útvar HZS ČR.

3. místo – Zavedení simulačního programu XVR do výcviku (MV-GŘ HZS ČR)

Simulační počítačový program XVR je výukovou pomůckou Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, která umožňuje simulovat scénáře, jejichž reálné provedení by bylo v praxi příliš náročné.

Verze XVR navíc disponuje umělou inteligencí a umožňuje používat interaktivní prvky, což využívají pouze dva uživatelé na světě.

OBRAZEM: Anketa Hasič roku 2016.

Zdroj: 
kpt.Mgr. Nicole Zaoralová
– tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

&

Autor:
redakce u112.cz

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na