Domů Hlavní zprávy 15 hrdinských činů bude letos oceněno medailí za statečnost

15 hrdinských činů bude letos oceněno medailí za statečnost

0
Sdílet
Vyznamenání hasičů - Praha. Autor: GČ HZS ČR

Praha – V úterý 25. října 2016 budou v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Mezi 117 oceněnými jsou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností.

Oceněni byli také dva zahraniční hosté. Medaile za statečnost civilním občanům udělil ministr vnitra, Milan Chovanec, služební medaile pak generální ředitel HZS ČR, genmjr. Drahoslav Ryba.

První oceněnou medailí Za statečnost byla paní Jana Balcárková z Olomouckého kraje, která neváhala pomoci těžce zraněnému muži po dopravní nehodě.

Dne 16. července 2016 cestovala paní Jana Balcárková osobním vozidlem mezi obcemi Králová a Červenka na Uničovsku. Když se blížila k ostré zatáčce, tak z protisměru vyjel ve velké rychlosti osobní vůz. Řidič nezvládl své vozidlo, to se přetočilo přes střechu a zůstalo stát částečně na komunikaci a částečně v příkopu.

Paní Balcárková neváhala pomoci a doběhla k havarovanému autu. Zadní část vozidla začala hořet a plameny se postupně přesouvaly dovnitř vozu. Řidič ležel bezvládně na sedačce. Paní Balcárková ho za oblečení na několikátý pokus vytáhla ven. Ve chvíli, kdy vytáčela linku 155, auto explodovalo.

Poté k nehodě přijeli další řidiči, kteří dle pokynů operátorky tísňové linky spolu s paní Balcárkovou muže resuscitovali a snažili se zastavit krvácení. Svým rychlým, rozhodným a odvážným jednáním paní Balcárková s nasazením vlastního života zachránila mladému řidiči život.

Druhým oceněným medailí Za statečnost byl pan Bohumil Trunda také z Olomouckého kraje. Pan Trunda spatřil kouř valící se z rodinného domu v obci Troubelice a nezůstal k dané situaci lhostejný.

V neděli 10. ledna 2016 pan Trunda spatřil kouř valící se z podkroví vilky v obci Troubelice. Běžel blíže k domu a uviděl, že v domě hoří a že v horním patře někdo je. Prvotní pokus o vniknutí do domu po schodiště nebyl kvůli silnému kouři možný.

Před domem našel žebřík opírající se o kůlnu, který použil pro výlez do okna ve druhém patře. Tam se nacházela starší žena s malým dítětem. Nejprve snesl dolů dítě, následně pomohl slézt i paní. Při slézání mu paní sdělila, že v prvním patře je její syn, který se snaží uhasit požár.

Pan Trunda se znovu vydal do domu a pomáhal mladému muži hasit oheň, dokud nedorazili hasiči. Pan Trunda svým všímavým a neohroženým chováním s nasazením vlastního života zachránil dva lidské životy a pomohl uchránit nemalé materiální hodnoty.

Dalšími oceněnými Za statečnost byli vybraní zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA, s. r. o., kteří svou odvahou výrazným způsobem přispěli k řešení závažné havárie ethylenové jednotky v srpnu 2015.

Karel Tábořík – operátor a technolog společnosti Unipetrol RPA, s. r. o.

Důvodem pro ocenění jmenovaného pana Karla Táboříka je mimořádné nasazení při odstraňování následků havárie ethylenové jednotky ze dne 13. srpna 2015. Jmenovaný byl od počátku požáru na místě a snažil se ho usměrnit ještě před příjezdem jednotek požární ochrany.

Dobrovolně provedl kontrolu a zabezpečení pecí po havarijním odstavení jednotky. Práci běžně vykonávanou 2–3 operátory provedl sám. Dále oddělil hořící pec od ostatního technologického zařízení, čímž zamezil šíření požáru. Prostor opustil až v okamžiku, kdy nebylo možné pro šířící se plameny pokračovat v činnosti.

V průběhu celé mimořádné události se pohyboval na svěřeném úseku a zabezpečoval technologie. Za prokázanou odvahu a výrazný přínos k řešení mimořádné události byl pan Karel Tábořík navržen na udělení medaile Za statečnost.

Ing. Petr Králert – velitel HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.

Ing. Petr Králert během mimořádné události v areálu Chempark Záluží s nasazením vlastního života osobně spustil požární monitory v místě havárie ethylenové jednotky a tím zahájil hasební zásah. Dále svojí osobní statečností, autoritativním jednáním a správným rozhodnutím zajistil včasnou evakuaci všech 3142 zaměstnanců.

Ing. Králert se osobně zapojil do velmi rizikové zásahové činnosti, ale přitom si zachoval nadhled pro přijímání závažných velitelských rozhodnutí. Díky soustředění dostatečného množství sil a prostředků došlo k rychlé lokalizaci požáru a celý zásah byl zvládnut bez ztrát na lidských životech

Dále byli služební medailí Za statečnost oceněni:

  • Radek Novotný – velitel směny HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Eduard Podešť – strojník HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Robert Pajer – strojník HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Tomáš Vyhnálek – velitel družstva, HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Josef Schöpp – strojník HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Lukáš Eibl – strojník HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Jan Jurda – hasič technik-chemická služba, HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Libor Matějovič – hasič technik-strojní služba, HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Tomáš Novotný – strojník HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.
  • Josef Kučerka – bývalý hasič HZS podniku Unipetrol RPA, s.r.o.Jmenovaní zajišťovali nasazení mobilní požární techniky a vodních proudů na ochlazování technologických zařízení ohrožených požárem. Díky jejich odvaze bylo zabráněno eskalaci požáru a dalším materiálním ztrátám.

Posledním oceněným medailí Za statečnost je nadporučík Jan Kvapil z HZS Středočeského kraje, který projevil osobní statečnost a profesionalitu, když při rodinné dovolené ve Španělsku s nasazením vlastního života zachránil tonoucí ženu a pomohl doplavat ke břehu i dalším rekreantům.

Nprap. Jan Kvapil – HZS Středočeského kraje

Dne 2. října 2015 byl nadpraporčík Jan Kvapil na rodinné dovolené ve Španělsku. Během koupání si jmenovaný všiml účastnice, kterou odliv odnášel dále od břehu, a ta se začínala topit. Neváhal ji pomoci a zachránil jí tak život. Dále pomáhal i dalším účastníkům zájezdu doplavat na břeh.

Sám se při záchraně vyčerpal natolik, že se ocitl v ohrožení života. Za statečnost a profesionalitu při záchraně tonoucích, kdy nedbal nebezpečí a s nasazením vlastního života dokázal zachránit druhé, bylo navrženo nadpraporčíku Janu Kvapilovi ocenění v podobě medaile Za statečnost.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil ještě dalších 102 medailí Za zásluhy o bezpečnost, Čestné medaile, Za věrnost I. stupně a Plakety.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost náleží oceněným z řad příslušníků HZS ČR, HZS podniků členů Sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanců veřejné správy za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí, osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost obdrželo dvacet tři nominovaných. Mezi nimi i starosta města Týn nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek jako výraz uznání příkladné spolupráce s jednotkami požární ochrany přispívající např. k efektivnímu fungování krizového štábu města během letošním přívalových dešťů.

Čestná medaile HZS ČR je udělována příslušníkům i občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnancům Ministerstva vnitra, orgánům požární ochrany v zahraničí, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám i občanům za významnou a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.

Čestné medaile byly v tomto roce uděleny dvaceti osmi osobnostem. Jedním ze zahraničních oceněných je st. bryg. Mgr. Inz. Edward Deberny, okresní velitel Státní požární ochrany ve městě Jastrzebie Zdrójj za dlouhodobý podíl na úspěšné spolupráci českých a polských hasičů např. v oblasti záchranářské kynologie.

Plaketa generálního ředitele se uděluje domácím i zahraničním osobnostem za aktivní účast při řešení záležitostí požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva. Dále může být plaketa udělena fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR při plnění úkolů.

Plaketu obdrží pět oceněných. Mezi nimi také manželé Babičtí za záchranu a poskytnutí první pomoci tonoucí osobě.

Účelem medailí Za věrnost I. stupně je ocenění příkladného plnění služebních povinností příslušníků Hasičského záchranného sboru v délce 30 let.

Celkem bylo touto medailí oceněno 46 hasičů. Medailí Za věrnost I. stupně byl oceněn za téměř 37 let věnovaných práci v požární ochraně také plk. Ing. Ján Novosad z HZS Jihomoravského kra­je.

Autor:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
– tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR